Dužnosnici Foruma

Nadzorni odbor

Mats Granath, međunarodni direktor
predsjednik Odbora (imenovani međunarodni direktor)

Phil Nathan, bivši međunarodni direktor
savjetnik Foruma i arhivist

Dražen Melčić, bivši guverner distrikta
predsjednik Foruma 2022.

Walter Zemrosser, bivši međunarodni direktor
potpredsjednik Foruma 2022., predsjednik Foruma 2023.

Darko Ćuruvija, bivši guverner distrikta
direktor programa Foruma 2022.

Marcus Tschischej, bivši guverner distrikta
direktor programa Foruma 2023.

Slavica Olujić Klapčić
tajnica Foruma 2022.

Organizacijski Odbor

Dražen Melčić, bivši guverner distrikta
predsjednik Foruma

Jozo Berečić, guverner distrikta
potpredsjednik Foruma
ITC

Alek Konić, prvi viceguverner distrikta
potpredsjednik Foruma

dr. med. Darko Ćuruvija, bivši guverner distrikta
Direktor programa

Slavica Olujić Klapčić
tajnica Foruma

Predrag Samardžija
blagajnik Foruma

Zlatko Janković Miloš, tajnik distrikta
koordinator volontera

Sara Bermanec
razmjena mladih

Bojan Šober, bivši međunarodni direktor
Europsko glazbeno natjecanje „Thomas Kuti“

Ana Yael Prelog
Nagrada za europske mlade ambasadore „Bert Mason European Young Ambassador Award“

Ilijana Palčec
voditeljica odnosa s javnošću